Problematika ELEKTROSMOGU

Elektromagnetický smog zatěžující naše životní prostředí, je všudypřítomným a bohužel neustále se zvyšujícím problémem. Jsme permanentně vystaveni jak přirozenému záření, které zde bylo vždy, tak i nepřirozenému, které vzniká okolo elektro-zařízení a vyzařuje v určitých frekvencích milionkrát silněji. Každé elektrické zařízení, jako např. televizory, počítače, světla, lampy, el.vedení, wifi, rádia, mikrovlnky, Hifi, automobily, vysílače mobilních operátorů…vytváří elektromagnetické zářící pole. Rozšířením mobilních telefonů se problematika elektrosmogu ještě mnohonásobně zvýraznila. Většina z nás si už život bez zmiňovaných vymožeností dnešní doby nedokáže ani představit, přičemž si neuvědomujeme, že vystavujeme organizmus nebezpečnému elektromagnetickému záření. Bohužel toto zatížení stoupá každým dnem a je daní, kterou za tyto vymoženosti moderní doby musíme zaplatit.

PRO OCHRANU DOPORUČUJEME

Opatřit každý mobil, bezdrátový telefon, wifi, ... čipem BioProtect Mobil.  V obydlí odrušit každý spotřebič samostatně nebo celý dům čí byt jako celek kartou BioProtect Card
Pro osobní ochranu nosit kartu BioProtect Card stále u sebe. V případě, že bydlíte v blízkosti vysílačů mobilních operátorů použijte naši nejúčinnější ochranu proti vysokofrekvenčnímu záření BioProtect 400.

Elektromagnetické záření

Elektromagnetické záření je vlnění o určité frekvenci a vlnové délce. Frekvence se udává počtem kmitů za sekundu v jednotkách Hz. Jeden kmit za sekundu odpovídá frekvenci 1Hz. Vlnění může charakterizovat i jeho vlnová délka, která se udávaná nejčastěji v nm (1nm = 10-9 m).  

Produkty Bioprotect byly vyvinuty tak, aby pokryly (odrušily) ty nejčastější používané frekvence, které nás denodenně zatěžují. Jedná se o záření spotřebičů a zařízení, které je napájeno el.energií 220v a 380V. Elektrosmog v okolí tohoto zařízení je tzv. NÍZKOFREKVENČNÍ

PLNÝ SIGNÁL

Film, který natočila BBC a ČT2 jej odvysílala v češtině než zmizel z médií. Tento film jasně hovoří o škodlivosti elektromagnetického záření a je určitě velice nepohodlný např. pro provozovatele mobilních sítí, .... Více není třeba vysvětlovat, vše je vysvětleno ve filmu.

Co se děje s naším tělem, když je vystaveno elektrosmagnetickému záření.

NAŠE TĚLNÍ BUŇKY

Uvědomímeli si, že funkce našeho těla jsou řízeny nízkofrekvenčními elektrickými impulsy, a že naše tělo se skládá ze 70% z vody, která je vynikajícím vodičem a nosičem informací, tak pochopíme, že naše buňky jsou součástí nejen chemického, ale i elektrického systému těla, a že jsou velice citlivé na elektromagnetické pole okolo nás. Je zřejmé, že veškeré okolní záření (elektrosmog) impulsy našeho těla ovlivňuje, ba dokonce naše tělo jej pohlcuje jako houba. Díky tomuto vznikají poruchy v biologických procesech, na základě „falešných příkazů“ elektromagnetickým polem. Tento proces způsobí tzv. „STRES BUNĚK“ následně vedoucí k možným dysfunkcím či poškození.


Zdravotní problémy

Odborníci celého světa se shodují na škodlivosti elektrosmogu a varují před sebemenším zatížením, které může vést k následujícím symptomům:

 • Nespavost
 • Nervozita a neklid
 • Únava
 • Snížení výkonu
 • Bolesti hlavy, migrény
 • Hučení v uších
 • Pomočování
 • Erektilní dysfunkce
 • Poruchy paměti
 • Alergie
 • Pocení
 • Poruchy soustředění a učení
 • Poruchy oběhu krve
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Zhroucení imunitního systému
 • Leukémie
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Genetické změny
 • Rakovina
 

CO JE „STRES BUNĚK“ ?

Naše tělo obsahuje cca. 60 až 80 biliónů buněk . Ve zdravém těle plní každá buňka jí svěřenou funkci správně. Ale u buněk, které se díky negativním okolním vlivům nacházejí ve “STRESU“ je jejich funkce narušena nebo dokonce zcela selže. Dojde-li k většímu rozsahu narušení buněk nebo dokonce jejich skupin, nastává výpadek funkcí s následkem a celé řady potíží.

Buňky mezi sebou a okolím přenášejí prostřednictvím buněčné membrány informace a energii. V zásadě uvnitř buňky převažují negativně nabité ionty nad vnějšími kladně nabitými ionty. V důsledku rozdílné koncentrace odlišně nabitých iontů vzniká na buněčné membráně elektrické napětí, které je obvykle mezi 65-80mV. Toto napětí je regulováno malými iontovými kanálky nacházející se v membráně buňky. Dojde-li v důsledku buněčného stresu k uzavření kanálků, nastává blokace výměny energie a informací, přičemž současně klesá přirozené napětí buněčné membrány. Díky tomuto jevu jsou buněčné funkce negativně ovlivněny a ústí v problémy všeho druhu.

Co se děje s červenými krvnkami při použití mobilu

náš ESHOP